Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

Oops Yan

@sugaropp

5.0

(255)

Hong Kong   ∙   Joined 4y 7m

Verified

Very Responsive

好鍾意買嘢 買得太多要清屋 大部分出售貨品 9成新以上 全部都是專門店購入 100% real 低於半價出售 多要可包郵😀 ⛔不面交⛔ ⛔不面交⛔ 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️