Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

Jil2 2tit

@jiltototit

5.0

(9)

Hong Kong   ∙   Joined 1y 5m

Verified

Very Responsive

jil22tit,係椒圖.饕餮,係神話中龍既其中二子,饕餮生性貪食,見咩食咩,好似...我太太咁;椒圖則反感自己既空間被闖入,性格好閉,大概有啲似做緊野既我吧。 jil22tit賣既,係一啲自己認真做既無聊野,冇特定產品,純粹係一個發夢既人想將idea變成一餐飯養活自己...好似好灰咁,但都開心既。