Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@xsshopaholic

5.0

(79)

Hong Kong   ∙   Joined 3y 11d

Verified

Very Responsive

主要想清咗一啲新淨又唔會再著嘅衫 多要可以平啲 唔係為賺錢只係唔想浪費 交收爽快再平都可以 有差評/新會員不設面交 只能郵寄 因為遇到好多次被走數經歷 請自重