Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@shoppingwivme

5.0

(421)

Hong Kong   ∙   Joined 5y 9m

Verified

Very Responsive

鍾意買嘢⋯⋯🙈 所以定期會清櫃,唔想浪費 以最低清櫃價分享全新及二手物品💕 ⭐️請尊重賣買雙方,這裡不是街市⭐️ ⭐️有標明全新或二手⭐️ ⭐️二手物品總會有痕跡,請考慮清楚,歡迎再問我拎相⭐️ 非誠勿擾