Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

Search _toys

@search_toys

5.0

(4038)

Hong Kong   ∙   Joined 4y 1m

Verified

Very Responsive

⭐️咒術迴戰 ⭐️數碼暴龍 ⭐️Kamen Rider ⭐️高達 ⭐️pokemon ⭐️鬼滅之刃⭐️黏土人 ⭐️扭蛋 ⭐️食玩 ⏱大部份貨品可即日交收 1️⃣星期一至六,尖沙咀站交收⏱(6:30 尖沙咀站)💥lunch Time 荔枝角。❌不去尖東 2️⃣星期一至六,晚上(樂富站: 7:00 左右)。(鑽石山站:7:30 左右)❗️視乎當日行程去唔去到。 3️⃣星期日,假日。樂富站❗️需提早幾日夾時間 ⚠️貨物出門,恕不退換🙇🏻‍♂️ ❌不議價 *順豐到付* *平郵*