Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@s.star0752

5.0

(99)

Hong Kong   ∙   Joined 5y 11m

Verified

Mostly Responsive

有意可直接私信💀 已超過200單交易😆 (計埋IG) ♤ 平郵/ SF到付 ♤轉數快/入數/AlipayHK 一般過數後一星期內寄出 (有時可以兩日內) ♤ 寄失一律不負責 ♤ 可 以 面 交! _ * 唔 該 唔 好 已 讀 不 回 / 拖 數 *

s.star0752 is followed by