Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others
Stay Home Selection

@mimimic

5.0

(17)

Hong Kong   ∙   Joined 6y 2m

Verified

Very Responsive

平時自己太愛買嘢,但太多自己用不完 :P 所以放出嚟用接近原價/低於原價同大家分享。 全部全新,100%正貨 所有面交/郵寄貨品需先付款(銀行過賬,必須有入數紙證明) *因執屋關係,所有貨品是全新及已是優惠價,所以貨品不設退款/退換及暫不作物品交換* **所有郵寄貨品,買方需承擔風險(如寄失賣方不會負責)**