Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

KY Chan

@kychan.88

5.0

(4)

Hong Kong   ∙   Joined 1y 8m

Verified

Very Responsive

我係一位全職補習老師,主要補中文 對我嚟講,學中文的目的係傳情達意,更進一步係明白事理,修養自身 當然,貼身的課業考試係中文水平最直觀的顯現,更關乎前程 對好多學生家長而言,中文都讓人好頭痛 做補習,除了是謀生,更希望可幫到大家

Listings