Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

FKalan Fk

@fkalan

5.0

(142)

Hong Kong   ∙   Joined 4y 1m

Verified

Very Responsive

因為日常工作星期一至五 只可以晚上 730後交收 貴客們。 所有貨品在現場交收時, 請檢查清楚 貨品出門口 不接受退換 。 最好用中文,英文唔好唔好見怪。 Can communicate in simple English .