Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

twins2018 Lee

@twins2018

5.0

(917)

Hong Kong   ∙   Joined 4y 2m

Verified

Very Responsive

歡迎各位買家查詢或索取照片📸,決定買才進行交收.Carousell喺二手交易平台,網主買了回家已經係一手,你再去購買已經係叫二手,全新/二手貨亦不代表有用過或許只是擺舊了. 若閣下自問係一名驗屍官👮或完美主義者💅,要慎重考慮清楚🤔. 大部分pin是交換或買回來的,有部分pin是沒有原裝背咭,只因為容易收藏和放上背咭影相靚一D📸,而且又可以看到pin的大小比例, 介意者勿bid 如面交,多會在 - 可選擇順豐到付 - 平郵 (買家自行承擔風險) 🎏歡迎使用payme,HSBC

Listings