Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

A P

@topbrandselln

5.0

(496)

Hong Kong   ∙   Joined 4y 6m

Verified

Very Responsive

過份議價者不回 不退款不退貨 完美主義者拜拜 順豐到付 如面交先落一半訂 因太多人放飛機 「全部冇單!No receipt!」 「唔會有上身相,唔洗再問 」 SF express only 如順豐寄失貨品本店不會負責,風險由買家承擔

Listings