Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@t123456789000

4.9

(119)

Hong Kong   ∙   Joined 2y 10m

Verified

Very Responsive

全新無單(((((無保)))))或90%新⭐️ (((All item no invoice, no warranty ))) 💰歡迎出價⬇️可小議⬇️ 😆你唔禮貌我都唔會禮貌😆 ⚠️膠價不回⚠️保證真貨(唔信勿擾) 🚇🚌可面交🚌🚇 ✅誠信交易✅ ❌❌❌❌❌貨不退換🚫🚫🚫🚫🚫 註 : 無頭像,新加入一律唔覆,請見諒🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♀️ 😡😡已讀不回者一律封鎖處理😡😡 ✖️不留電話📞 ❗️❗️❗️❗️Below $450,不面交,請選順豐運費到付!❗️❗️❗️❗️

Listings