Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

M C

@stupidboii

4.9

(593)

Hong Kong   ∙   Joined 4y 7m

Verified

Very Responsive

$100 以上可以面交,面交地點在北角或九龍塘! 接受支付寶丶轉數快丶PayMe 及 HSBC 入數! 買滿$300以上,可以以半價$50換購全新鄭俊弘演唱會Boxset最多換購三件!

Listings