Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@sleepymouse

5.0

(215)

Hong Kong   ∙   Joined 2y 8d

Verified

Very Responsive

最方便平日4:30-5:30 樂富 星期六10:00-7:00pm lok Fu 星期日早上10:30-12:00 lok fu 有些東西價錢可協商!本人支持不浪費,大家都好,有些東西歡迎以物易物!不接受郵寄,順風快遞,太複雜!