Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

Garrick

@re_sell_4466

5.0

(481)

Hong Kong   ∙   Joined 3y 11m

Verified

Very Responsive

⚠️$510以下或議價,只限順豐到付。 ⛔️謝絕完美主義者/驗屍官。 👍🏼不議價滿$100可以面交, 只限星期二至日、2pm-6pm 「香港大學站」B2出口地面外面(不是閘口)交收。 本人誠實例明物品狀況及物品尺寸資料, 請自行查閲貨品簡介,不要百事問, 請勿問一些真定假,或是邊度買? 原價幾錢? 買左幾奈? 有冇單?等問題,我一概不回答,恕我無禮, 我不會再浪費時間去証明真假, 我只會提供尺寸/細節等資料, 能夠幫助你購買的問題。 唔 信 唔 好 買 🙇🏻

Listings