Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

surveyhk.hk

No reviews

HK$1,050

*SJ.飲品意見座談會*☕

icon
Hong Kong
*SJ.飲品意見座談會*☕ 🗂3/10新增💥  📋內容: "即溶奶茶"的口味研究 🗓共5組, 小心留意每組的飲品要求🙏🏻 💯👉🏻超大牌子即沖飲品,自己諗邊間🤫🤭 *組別 1⃣ 飲咖啡轉飲奶茶* 📆10月28日(一)15:30- 18:00 *- 25-40歲* ,男/女 *- 之前主要飲"即溶咖啡",但現在轉飲"即溶奶茶"的用家* 💰酬金: *$1,050* 現金 *組別2⃣ 奶茶用家1* 📆:10月28日(一) 19:00-21:30 *- 25-40歲* ,男/女 *- 之前主要飲其他飲料,但現在轉飲"即溶奶茶"* 💰酬金: *$900* 現金 *組別3⃣ 唔再飲奶茶* 📆:10月30日(三) 15:30-18:00 *- 25-40歲* ,男/女 - 冇飲過 *或* 之前有飲"即溶奶茶", *現時無再飲*,已轉飮其他飲料 💰酬金: *$1,050* 現金 *組別4⃣ 奶茶用家2* 📆: 10月29日(二) 15:30- 18:00 *- 45-60歲* ,男/女 *- 之前主要飲"即溶咖啡"/其他飲料,但現在轉飲"即溶奶茶"* 💰酬金: *$1,050* 現金 *組別5⃣ 唔再飲奶茶* 📆:10月29日(二)19:00-21:30 *- 45-60歲* ,男/女 - 冇飲過 *或* 之前有飲"即溶奶茶", *現時無再飲*,已轉飮其他飲料 💰酬金: *$900* 現金 ✴如獲邀,參加座談會前要做一份 "7日飲料習慣功課"(可用手機做📱記下7日飲過咩+📷飲品相+簡單文字) 🏬地點: 天后 (港鐵站出1分鐘) ============= ✏詳情及報名表:  https://forms.gle/tS2ttCuXK71Bgvgp6 ============= 📌更新至3/10,同類40項訪問仍可報名: www.surveyhk.hk (睇第一個置頂Post) 📣預報: 「日用品閒談會」盡快出~
12 months ago In Others
Ask your seller for delivery. Stay safe at home.
icon
www surveyhk.hk
icon
Hongkong

Salary

Payment Rate

Project

Base Salary (Up To)

HK$1,050

Candidate Requirement

Education Level

No Requirement

Language Requirement

Cantonese

Other Information

Recruitment Agent

No

Listed by surveyhk.hk

Very Responsive

Verified

Check seller profile