Fashion

Luxury

Services

Cars

Property

HK$178,000

BMW X3 xDrive20i xLine photo view 1
BMW X3 xDrive20i xLine photo view 2
BMW X3 xDrive20i xLine photo view 3
BMW X3 xDrive20i xLine photo view 4
BMW X3 xDrive20i xLine photo view 5
BMW X3 xDrive20i xLine photo view 6
BMW X3 xDrive20i xLine photo view 7
BMW X3 xDrive20i xLine photo view 8
BMW X3 xDrive20i xLine photo view 9
BMW X3 xDrive20i xLine photo view 10

BMW X3 xDrive20i xLine

HK$178,000

Description

- Mᴀᴋᴇ & Mᴏᴅᴇʟ: BMW X3 xDrive20iA X-Line - Yᴇᴀʀ: 2018 - Pʀᴇᴠɪᴏᴜs Oᴡɴᴇʀs: 1 - Aʀᴏᴜɴᴅ Mɪʟᴇᴀɢᴇ: 42000km - Cᴏʟᴏᴜʀ: Brown / Black - Sᴇᴀᴛs: 5 - Pʀɪᴄᴇ - Cᴀsʜ ʜᴋᴅ $188,000 Lᴏᴀɴ ʜᴋᴅ $178,000 - Iɴꜰᴏʀᴍᴀᴛɪᴏɴ - - 2018年、行貨1首、42000km、BMW原廠保養記錄 - xDrive 四驅、X-Line Package、Keyless、Bluetooth - 導航系統、全景天窗天幕頂、氣氛燈、無線充電板 - 三區恆溫冷氣、泊車鏡頭+感應、腳踢開閂電動尾門 - Mᴏʀᴇ Dᴇᴛᴀɪʟs Aʙᴏᴜᴛ Tʜɪs Cᴀʀ - Wᴇʙsɪᴛᴇ: www.oncarcar.hk/product/x3-xdrive20ia-x-line/ - Fᴏʟʟᴏᴡ Oɴ Cᴀʀ Cᴀʀ - Wᴇʙsɪᴛᴇ: www.oncarcar.hk Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ Pᴀɢᴇ: oncarcarlimited Iɴsᴛᴀɢʀᴀᴍ: @oncarcarlimited - Oɴ Cᴀʀ Cᴀʀ Sʜᴏᴡʀᴏᴏᴍ - 香港筲箕灣 天悅廣場 Sʜᴏᴘ 2003 #上車有限公司 #OnCarCarLimited

Meet the seller

Avatar

On Car Car Limited

@OnCarCarLimited
Joined 1 year ago
Mostly Responsive
Verified
No reviews for @OnCarCarLimited

Reviews are given when a buyer or seller completes a deal. Chat with @OnCarCarLimited to find out more!

View profile