Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

Chris Leung

@npux24hrs

5.0

(31)

Hong Kong   ∙   Joined 1y 1m

Verified

太多珍藏長年入倉蝕租,唯有忍痛割愛引刀成一快,只為清倉不計成本,望有收藏家接手延續「儲男」偉大使命,有心人一定有得講價,冇心人唔買都睇吓!

Listings