Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

Mini

@mini.mini.store

5.0

(107)

Hong Kong   ∙   Joined 4y 8m

Verified

Very Responsive

師奶仔湊囡大過天👧🏻 務求為一眾靚媽搵平野 保証貨品來源100%正貨 👥平日主要港島線交收 其他時間、地點大家互就 📦順豐 💰接受HSBC/BOC/payme/支付寶