Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@marsgirl

5.0

(100)

Hong Kong   ∙   Joined 3y 9m

Verified

Mostly Responsive

開心唔開心都買野,賣野係為左買更多既野 一屋購物狂,歡迎選購支持我地再買野🎉 不接受任何原因大幅壓價 不接受因為遠而減車費錢,唔方便就郵寄 接受到我的價錢先好問野 如果多人要同一件物品,價高者得 有心買者咩都可以傾 非誠勿擾 感謝