Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

Sharon Ng

@lovecats_

5.0

(15)

Hong Kong   ∙   Joined 3y 6m

Verified

Hello😊 我的補習學生來自男拔喇沙英華 可以為P1-F6補專科/全科 專科包括英文/phy/chem/bio CUHK Biochemistry 2nd up 畢業 請inbox詳談收費☺ 因為係個shopaholic 成日買左太多野用唔哂 希望大家岩用唔好浪費左件物品😜 全部都購自專門店 保證唔係假野😊 寄出時會有證明圖 會寫回郵地址🌺🌺 可以係馬鞍山線交收 可以順豐到付/郵寄(但不包郵) 有中銀/恆生ac🏦 交收時要檢查清楚 之後唔會退款退換

Listings