Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

Stark Tony

@love_you_3000

No ratings yet

Hong Kong   ∙   Joined 9m 22d

Verified

你好,謝謝大家瀏覽我既貨品, 本人賣既所有貨品,都係正貨正品, 大家可以放心購買. 另外郵寄貨品方式, 我會用順豐到付, 但都會因應貨品價格, 而會選擇面交,希望大家可以諒解. 另外大家都可以PM我, 但有時做緊嘢回覆得比較慢, 亦請大家見諒,謝謝