Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@japan1000

4.9

(599)

Hong Kong   ∙   Joined 5y 17d

Verified

Very Responsive

斷捨離♻ 🕎接受Payme /Alipay/ 轉數快 / 恆生 / 中銀 😙接受SF到付,香港平郵,郵費按重量收取, 郵寄風險由買家承擔 😙買滿50蚊以上可面交 時間寶貴如要更改時間請提早通知 🚩交收時間 平日5:30pm to 7pm:灣仔、九龍塘, 尖沙咀,紅磡,尖東,旺角,沙田,大圍,馬鐵沿線 🚩所有物品先trade先得 👉 多買多平, 歡迎查詢😙happy trading