Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@jackylam1970

5.0

(1805)

Hong Kong   ∙   Joined 3y 2m

Verified

Very Responsive

我本人 專業上門收購電器 ,什物. 經常有成批物品收返嚟, 上架的東西 ,可能会有 冒牌貨出現 我會盡我自己能力 去 觀察 發現係假的 我 絕對 不會放上架 ,如果我上架的東西, 大家看出來 懷疑係假的. 提醒我, 我會很樂意接受. 並且會馬上下架 處理掉, 因為我好明白,賣假的東西係違法的. 我不會賣假貨 ,更不会欺騙大家 ,如有懷疑 係假的 望大家提醒我 ,更不要同我交易. 同時提醒大家. 接受了出价. 如果交收時間和地點 唔啱, 雙方都可以取消交易,联系電話6075 9028林生 多謝大家 !