Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@intentionsbeautyshop

4.7

(177)

Hong Kong   ∙   Joined 3y 11m

Verified

Listings

.超級自私不負責任的賣家只顧自己感受等成個月都未交收唔係因為佢唔得閒星期期5會方便啲去銅鑼灣仲要係我由屯門出去銅鑼灣搵你日期時間地點你決定但係你今個星期推下個星期唔係精神病點解會自己選擇好時間忽然一改再改今個星期五約好又推下個星期五已經就哂你星期五方便去銅鑼灣不如去摘個日 仲惡人先告狀我梗係搞笑啦你玩咗一個月已經就晒你禮拜五已經就曬你而改期火都嚟仲夠膽話喺你角度我拖住你件貨你咪只係會喺自己嘅角度諗嘢囉有冇企喺人哋角度諗係你改期唔係我 我已經受夠你啦你以為你係公主慳啲啦變態精神病超級自私精

HK$0

作為買家4月28等你就啱時間時間交收我約你次次都話唔得今個星期改下個星期五我唔知你係唔係有心玩嘢一個禮拜推一個禮拜成日問我幾時喺銅鑼灣返工已經答咗你我喺屯門住同返工唔係個個星期都去銅鑼灣遷就到你話有時會出九龍再約我結果一次都冇!4號問我345下晝可唔可以到銅鑼灣每次約我嘅時間都係下晝我已經話咗我要返工放工後仲要等車搭車個幾鐘頭先到銅鑼灣4號約專登約兩個賣家銅鑼灣交收大家都係咁上下時間放工並唔係只有你你竟然自私哋叫我645去九龍灣同你交收咁我預早約好啲賣家唔使理就你一個我話對唔住我早已約咗賣家星期二6-8都喺銅鑼灣5號再約我19號我仲關心問係咪星期五先放假答覆係你嗰日去銅鑼灣方便啲?你話19號於