Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

Hazel C

@hzlc07

5.0

(80)

Hong Kong   ∙   Joined 3y 11m

Verified

Very Responsive

歡迎查詢及選購☺ 講明先!!! 本人係無咩耐性的 好多買家面交時都好唔準時 如各位買家於未有知會/已知會的情況下仍超時10分鐘 交易將會取消 尚有意者請入數及郵寄方式完成交易 另外 為支持環保 本人包裝簡簡單單 常用透明膠袋/信封包包就算 所以請自備購物袋

Listings