Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@homeware4sale

5.0

(77)

Hong Kong   ∙   Joined 2y 22d

Verified

Very Responsive

moving home sale 搬屋中,好多舊嘢不想浪費,自問良心賣家,想賣返給有心人去延續物品嘅生命。 貨品只賣予識貨之人,完美主義者、態度差、無品、無禮貌、飛機王,一律拒絕交收,成交前都會都會取消買賣。 環保原因,建議自備膠袋/購物袋🛍️如需大膠袋/紙袋不排除收返$2-膠袋費。 價格已優惠過店鋪,不用講什麼「無保養」去壓價,唔買不用出言侮辱,做人應互相尊重! 無心買家敬請非誠勿擾,謝謝! *成交時請備足夠現錢,因習慣選用電子貨幣,歡迎採用支付寶 / 微訊支付 / 轉數快過數。*

Listings