Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@hiyori.12

5.0

(354)

Hong Kong   ∙   Joined 3y 2m

Verified

Mostly Responsive

你態度=我態度 😊 如果時間臨時唔得,請盡早講,唔好突然先黎放人飛機 🙇🙇 最好調景嶺,將軍澳或坑口站交收,甚少搭地鐵,除非一日內要去3個地方,先會考慮觀塘線或港島線交收。 ※我真係唔識平郵,郵寄,順豐個啲,唔好再問我要幾錢啦。 ※60蚊以下只可將軍澳綫交收

Listings

Oh no! We could not find this profile 🙁

Is the username correct?