Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@hellopooh123

5.0

(673)

Hong Kong   ∙   Joined 3y 7m

Verified

Very Responsive

小妹愛shopping, 買埋買埋好多野,會不定時清屋,為全新或二手物件尋找新主人,不浪費,嚮應環保 面交詳情: ⭐免費貨品只限海怡半島站,其他貨品可在金鐘、南港島線, 或購滿$100可在尖沙咀至太子 ⭐如需更改面交日期及時間,請於一日前通知,否則會負評 ⭐不設即日交收 ⭐不交換 ⭐議價不回覆 ⭐明白有時買東西會三心兩意,話咗要但之後決定唔要,真的唔緊要,只要一日前通知就可以了 ~

Listings