Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

CC Bu

@cwy_cmw322

4.9

(732)

Hong Kong   ∙   Joined 5y 3m

Verified

👉🏻💰$60以下🉑郵寄💌(郵費自付)或順豐到付📦👈🏻 👉🏻💵$60以上🉑面交🎭(因工作關係只可沙田石門)👈🏻 💥出價後三日內要入數,否則劣評加黑名單☠️ 🏧入數後請保留入數紙,❌冇入數紙不會寄貨🗯