Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@cto.__.

5.0

(175)

Hong Kong   ∙   Joined 2y 10m

Verified

Not Responsive

屋企太多野 🈹❤️平放 多買多平💫 新產品多數都係拆左包裝無用過 完美主義者請慎拍 用過產品會有註明 請注意‼️接受出價後只會留貨兩天 如仍未入數將不會留貨 接受HSBC/PAYME BY HSBC/中銀/支付寶香港/轉數快入數 價錢已包本地平郵 如要掛號或順豐需要自付運費 不面交 不交換 不議價 感謝🙏🏻

Listings