Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@clkle

5.0

(387)

Hong Kong   ∙   Joined 4y 6m

Verified

Very Responsive

買得太多嘢,得閒執嘢清櫃,又好多嘢其實未開未用過,就算著過的次數都唔多,唔想浪費,希望有緣人可接收佢地!謝謝! 平出讓,希望大家買得開心,著得靚靚😊😄💃

Listings