Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@cj9531839

4.5

(21)

Hong Kong   ∙   Joined 3y 8m

Verified

Very Responsive

Hi😃,隨時歡迎來我嘅商店到買嘢 可以小議價😆 交收地點可談😆 最好是星期六,日😂 一點至三點 😂 隨時歡迎pm 😄 有問題可問 😊 但未必一時回覆到你😅 大多數售賣模型車較多😄 大家就就吧😄 議價可在$10-$20😱

Listings