Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

jewellery chance

@chancejewellery2019

No ratings yet

Hong Kong   ∙   Joined 1y 3m

Verified

🎐韓國直送🎐全部新貨🎐 📬〰️只限郵寄〰️順豐自付〰️📬 🥂歡迎WhatsApp 聯絡‘〰️6798 1826〰️🥂 🔖 Payme 付款🔖 👔:咦, 你日日都唔同耳環喎.. 👗:係呀, 我鍾意襯唔同嘅嘢.... 👔👗就係咁, 我地就開始咗🤝 機會就係咁嚟咗我地身邊♥️ 由飾👢👞到識💒 💡希望將呢個機會帶比你哋💡