Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

Cato Wong

@cato5000

5.0

(781)

Hong Kong   ∙   Joined 2y 10m

Verified

Very Responsive

📌不計成本/低於市值/只求娛樂 🧸多來自冒險樂園/公仔機/彩虹 所有經郵寄及面交物件@買家需自行承擔風險,一經交收不設退款及退換 📌本人非常之喜歡到冒險樂園娛樂,公仔禮物太多平平哋益下大家 📌麵粉也有它的市場及價值,每個人價值觀也不同,而我定價之前也有做過市場調查,如你覺得我唔夠平👉🏾請勿幫襯! 📌我最多賺咗個娛樂😇 🧧請勿議價🧧 👉🏾非誠勿擾👈🏾 🎁不作以物換物🎁 不設任何原因退款 只出售全新Hermes 可到尖沙咀鋪作交收/參觀需預約 注意⚠️不作換袋/二手交易