Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@belebaland

5.0

(38)

Hong Kong   ∙   Joined 3y 1m

Verified

Mostly Responsive

平郵,順豐,📡🎙面交只能在⭐️荃灣⭐️ 面交遲到離哂大普者😡,不等也不賣! 如絕對需本人交收,本人只限下午時間1:00-6:00在荃灣🙇 如上述時間不許可,會別作安排,到我朋友公司,進行交易 至怕麻煩人🙄,爽快者優先❤️🙇🏼! 另可選擇平郵,順豐快遞到付🙇 良心放出無用過新品, 二手全部都係激新淨!!! ✨一佰元以下,平郵或順豐寄出 需另加運費 💥留意二手衫,係絕對一定會有柔順劑或衣物香劑味道! 因我家衣服全是去洗衣店洗!!! 本人全部已檢查過,想買請三思才買!介意勿入數!免麻煩!💥

Listings