Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@bear_ting75

5.0

(36)

Hong Kong   ∙   Joined 4y 7m

Verified

Very Responsive

💋+852Shop、本店只賣最好 💋本店絕不做受氣生意 💋貨品設有一手交一手 - 面交地點於地鐵綠線 💋✘不議價✘不包郵🙅🏻 💋貨品可以面交或郵寄 💋郵費按照重量收費 - 郵寄方式為順豐或郵局寄出 💋郵寄只限恆生入數

Listings