Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@2020ilovehk

5.0

(578)

Hong Kong   ∙   Joined 3y 8m

Verified

Very Responsive

麻煩睇清楚先出價,你唔肯定買唔好出價問我攞戶口資料,不面交,包郵貨品是包本地平郵。如順豐到付,出價前先通知一下。 *買一件無得平* 一係一開始就同我議價,唔好傾完一輪最後你先嫌貴叫我減,我設個價預算好,直接出低過我個價我唔會接受 憑良心描述,但人人標準唔同,二手肯定不是完美,會盡量文字描述有什麼品相問題。 一星期內銀行過數,必須影過數紙給我 *網上過數必須事先講聲* 我盡量一星期內寄出。 注意!放不入你信箱的郵包,如郵差不送上門,會要你親自去郵局拿,所以最好唔好俾假名,郵寄風險買家自負。

Listings